Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :20-08-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-08-19 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
19-08-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
243
18-08-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
208
17-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An
232
16-08-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
236
15-08-19Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
225
14-08-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 8 Cần Thơ
255
13-08-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
244
12-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
240
11-08-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang
246
10-08-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
274
09-08-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
248
08-08-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang
267
07-08-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
266
06-08-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
257
05-08-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đầu 4 Cà Mau
263
04-08-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
266
03-08-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
246
02-08-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 4 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
253
01-08-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
271
31-07-19Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
265
30-07-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
244
29-07-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
237
28-07-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
226
27-07-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
232
26-07-19Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
251
25-07-19Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
260
24-07-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
252
23-07-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
262
22-07-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
285
21-07-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
256
20-07-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 5 Hậu Giang
251